Kancelaria Komornicza w Rzeszowie
- właściwość


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Łukasz Stec Kancelaria Komornicza nr XVII w Rzeszowie prowadzi postępowania egzekucyjne na terytorium całego kraju.

W przypadku egzekucji z nieruchomości oraz egzekucji, w której przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio istnieje ograniczenie w postaci właściwości miejscowej.

Prawo do wyboru komornika jest gwarantowane przez Art. 10 o komornikach sądowych.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika, który nie jest właściwy miejscowo do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien załączyć oświadczenie o następującej treści: „wyboru komornika dokonano na podstawie Art. 10 o komornikach sądowych”.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Łukasz Stec Kancelaria Komornicza nr XVII w Rzeszowie prowadzi postępowania egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Prawo wyboru komornika gwarantowane jest przez Art. 10 ustawy o komornikach sądowych.

Wierzyciel dokonując wyboru komornika powinien załączyć oświadczenie ze korzysta z prawa wyboru komornika.

Właściwość terytorialna:
Powiat rzeszowski
Miasto Rzeszów
Gminy:
- Błażowa
- Boguchwała
- Chmielnik
- Dynów
- Głogów Małopolski
- Hyżne
- Kamień
- Krasne
- Lubenia
- Sokołów Małopolski
- Świlcza
- Trzebownisko
- Tyczyn

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.