Kancelaria Komornicza w Rzeszowie


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie
Łukasz Stec
Kancelaria Komornicza nr XVII w Rzeszowie

Kancelaria Komornika Sądowego utworzona została w kwietniu 2018 roku.
Kancelaria Komornika Sądowego przyjmuje sprawy z wyboru.

Kancelaria Komornicza w Rzeszowie
ul. Langiewicza 18/2.19, 35-021 Rzeszów
tel. 881 200 883
e-mail: rzeszow.stec@komornik.pl

Rachunek bankowy komornika:
73 1600 1332 1813 0481 7000 0001
Dla wpłat zagranicznych SWIFT: PPABPLPK
W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko/nazwę oraz sygnaturę akt sprawy (KM, KMS, KMP).
Wpłat można dokonać także w kasie kancelarii.

Kancelaria komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Rzeszowie Łukasza Stec Kancelaria Komornicza nr XVII w Rzeszowie posiada dostęp do systemów informatycznych: e-sąd EPU, ZUS, CEPIK, CEIGD, NKW – Nowe Księgi Wieczyste, OGNIVO oraz MPE. Kancelaria posiada dostęp do Systemu Komornik Online.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Łukasz Krzysztof Stec niniejszym informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop.

Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w osoby.

Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
m.ryzop@dpag.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.